Mini-Vidaların Yerleşiminde Derinlik ve Açının Konumlanması

Genel Bilgiler: Mini-vidaların derinlik derecelerinin ve açılarının konumlandırılması, kuvvet uygulanması sırasındaki başarısızlıklar üzerinde önemli bir etkendir.

İncelenen Makale: Petrey JS, Saunders MM, et al. Temporary Anchorage Device Insertion Variables: Effects on Retention. Angle Orthod 2010; 80 (July): 634-641.

Geçmiş Deneyimler: Bugünlerde, ortodonti tedavileri kapsamında, sabitlemeyi geliştirme konusunda mini-vidalar oldukça popüler birer araçtır. Birçok ortodontist kendi mini-vidalarını yerleştirmektedirler. Bir mini-vida yerleştiriliyorken, verilmesi gereken kararlar, derinlik yerleştirimi ve açının konumlanmasıyla ilgilidir. Peki, bu potansiyel değişkenlerin, mini-vidaların stabilitesi ya da başarısızlıkları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmakta mıdır? Amaç: Geçici sabitleme araçlarının stabilitesi üzerindeki yerleştirilme değişkenlerini ve bunların etkilerini incelemek. Bu değişkenler aynı zamanda penetrasyon derinliği, sokulma açısı ve çene alveol çıkıntılarının en dış üst kemik tabakasına olan ataşman başı uzaklığını içermektedir.

Dizayn: Laboratuar araştırması.

Metotlar: Bu projede yapay kemik kullanıldı; 3 ayrı firmadan(Ormco, Synthes ve Dentaurum) tam 330 implant kullanıldı. Şu değişkenler test edildi: Penetrasyon derinliği, sokulma açısı ve çene alveol çıkıntılarının en dış üst kemik tabakasına olan ataşman başının uzaklığı. Mini-vidanın başlangıç bozulma anına sebebiyet verecek gerekli kuvveti ölçmek için bir test makinesi kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Sokulma derinliği implantın stabilitesi üzerinde kritik bir değişken olarak ortaya çıktı. Sokulma derinliği ne kadar fazla ise implantın stabilitesi de o kadar fazla idi. İmplantın açısı da stabilite açısından önemliydi. İmplantlar kortikal plakaya dik olarak yerleştirildi ve 45° açıyla yerleştirilenler daha düşük başarısızlık oranlarına sahiptiler. Mini-implantın başının kortikal tabakaya olan uzaklığının implantın stabilitesi üzerinde kritik bir etkisi olduğu görüldü. İmplantın başının kortikal plakaya daha yakın olması daha düşük başarısızlık oranları getirmiştir.

Sonuç: Penetrasyon derinliği, sokulma açısı ve ataşman başının kortikal tabakaya olan uzaklığı implant yerleştiriminin stabilitesinde karşımıza önemli değişkenler olarak çıkmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmayı gerçekten beğendim. Yazarlar, bu 3 değişkenin implant stabilitesinde öneme sahip olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuşlar. Ancak ne yazık ki, araştırma laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kemik farklılık göstermemiş, sabit kalmıştır. Ağız içi boşluğunda bu şekildeki sabit değerler pek mümkün değildir. Bu araştırmanın bir kopyasının da kadavralar üzerinde yapıldığında, aynı sonuçları verip vermeyeceğini görmek gerçekten çok ilgi çekici olabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, Sr, DDS, MSD EMail: scbeeman@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.