Erken Karışık Dişlenmede Maksillanın Genişletilmesi

Genel Bilgiler: Hızlı maksiler genişletmenin, karışık dişlenmede dişlerin sagital oklüzal ilişkileri üzerinde oldukça önemli etkileri bulunmaktadır.

İncelenen Makale: McNamara JA Jr, Sigler LM, et al. Changes in Occlusal Relationships in Mixed Dentition Patients Treated With Rapid Maxillary Expansion: A Prospective Clinical Study. Angle Orthod 2010; 80 (March): 230-238.

Geçmiş Deneyimler: Palatal genişletmenin posterior dişlerin oklüzal ilişkilerinde değişiklikler meydana getirdiği varsayımlarında bulunulmaktadır. Ancak şimdiye kadar bu hipotez test edilmemiştir.

Amaç: “Erken karışık dişlenmede maksillanın genişletilmesi ve takiben üst çenenin stabil hale getirilmesi, sagital molar ilişkiyi daha iyi hale getirir” hipotezini değerlendirmek.

Dizayn/Katılımcılar: Palatal genişletme ile tedavi edilen 500 hastayı kapsayan geçmişe yönelik analiz.

Metotlar: Araştırma topluluğu 3 farklı gruba ayrıldı: Sınıf I (n=204); Sınıf II (n=166); ve Sınıf III (n=130). Tüm vakalar dişlere bağlanan birer hızlı palatal genişletme aleti ile tedavi edildi. Genişletmenin ardından, dişler bir transpalatal ark ile stabilize edildi. Tedavi öncesi ve genişletme sonrası dental veriler alındı. Her 3 grupta da genişletme öncesi ve sonrasında maksiler ve mandibular arklar arasındaki ilişki karşılaştırıldı. Araştırmanın Sonuçları: Sınıf III hastalarında %81, Sınıf II hastalarında %69 ve Sınıf I hastalarında %58’lik pozitif bir oklüzal değişim görüldü. Sınıf III hastalarının yüzde 94’lük kısmı, Sınıf II hastalarının %29’u ve Sınıf I hastalarının %23’ü sagital molar ilişkide >2 mm oranında iyileşme gösterdiler.

Sonuç: Makale yazarları, hızlı maksiler genişletmenin, karışık dişlenmede dişlerin sagital oklüzal ilişkileri üzerinde oldukça önemli etkilerinin bulunduğu sonucuna vardılar.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmacılar tarafından oldukça yakın takip edilen geniş bir vaka topluluğuydu. Palatal genişleticiler kullanılarak gerçekleştirilen erken tedaviler tartışma konusu olsa da, araştırmada üst çenenin genişletilmesinin dışında dişlerin sagital ilişkilerini iyileştirdiğini ve palatal genişletmenin diğer pozitif sonuçlarını reddetmek oldukça zordur.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD EMail: mcnamara@umich.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.