Modifiye Edilmiş Hızlı Maksiler Genişletme Apareyleri

Genel Bilgiler: Maksiler dişlenmeyi genişletmede değişik tipteki apareylerin eşit ölçüde etkili olması sebebiyle, aparey seçimini hastanın spesifik ihtiyacı ya da ortodontistin seçimi etkileyebilir.

İncelenen Makale: Weyrich C, Noss M, Lisson Ja. Comparison of a Modified RME Appliance With Other Appliances for Transverse Maxillary Expansion. J Orofac Orthop 2010; 71 (July): 265-272.

Geçmiş Deneyimler: Erken karışık dişlenme ile tek taraflı posterior çapraz kapanışa ve işlevsel bir kaymaya sahip hastalar için genellikle maksillanın bilateral genişletilmesi gerekmektedir. Acaba bu genişletmeyi gerçekleştirirken kullanılan apareyin tipi, herhangi bir fark yaratmakta mıdır? Amaç: Erken karışık dişlenme aşamasında maksiler dentisyonu genişletmede 2 farklı tipteki sabit apareyi ve 1 kaldırılabilir apareyi, etkinlikleri açısından karşılaştırmak.

Katılımcılar: Erken karışık dişlenmeye sahip 40 hasta. Metotlar: 20 hasta modifiye edilmiş hızlı maksiler genişletme apareyi ile tedavi edildi; bunlardan 10’unun tedavisine, kaldırılabilir split-tabaka aparey, 10’un tedavisine de birinci kalıcı azı dişlerine sabitlenen Hyrax tipi hızlı palatal genişletici ile başlandı. Aktivasyon sonunda her bir apareyin meydana getirdiği farklılıklar dental veriler kullanılarak değerlendirildi. Son olarak bu farklılıklar istatistiksel olarak analiz edildi. Araştırmanın Sonuçları: Modifiye edilmiş hızlı maksiler genişletme apareyi ile kolları kısaltılmış hızlı maksiler genişletme apareyi arasında kayda değer farklılıklar görülmedi. Split-tabaka apareyi ile karşılaştırıldığında modifiye edilmiş hızlı maksiler genişletme apareyi, önemli ölçüde daha iyi anterior ark genişlemesi sağladı. Retensiyon safhasının sonunda, her üç aparey de temelde benzer sonuçları elde edebilmiştir ancak split-tabaka, diğer iki aparey ile karşılaştırıldığında, istenilen genişletmeyi vermede daha uzun süreye ihtiyaç duymuştur.

Sonuçlar: Erken karışık dişlenme sırasında maksiler arkı genişletmede farklı tipte genişletme apareyleri aynı oranda etkin olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Erken karışık dişlenmede maksiler birinci azı dişlerinin çıkmasındaki eksiklik nedeniyle, birinci ve ikinci azı dişlerine sabitlenen bildiğimiz hızlı maksiler genişletme apareyi yerleştirmek mümkün hale gelmemektedir. Bu durumda, inanıyorum ki birçok ortodontist, ya primer dentisyonun lingual yüzeyleri üzerinde kolları anterior yönde genişletilmiş modifiye edilmiş hızlı maksiler genişletme apareyi ya da bir hareket ettirilebilir split-tabaka tipinde aparey kullanmaktadır. Şunu not etmek ilginç olacaktır ki her 3 tip apareyden elde edilen genel sonuçlar birbirlerinden pek farklı değildir. Bir split-tabaka apareyini imal etmek daha az zaman almakta ve hastaya yerleştirmek de kısa sürmektedir ancak bu aparey ile istenilen sonucu elde etmek için daha uzun süre geçmektedir. Herhangi spesifik tipte apareyi tercih etmede ortodontistin tercihi ya da hastanın kişisel durumu etkin rolü oynamaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko DDS, MS, PhD EMail: catharina.weyrich@uks.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.