Sıkışmış Üst Çene Köpekdişleri İçin Pozisyon Bulma

Genel Bilgiler: Sıkışmış maksiler köpekdişlerinin pozisyonuna karar verirken, panoramik radyografiler, makul güvenilirlik değerlerinde kullanılabilir.

İncelenen Makale: Katsnelson A, Flick WG, et al. Use of Panoramic X-Ray to Dtermine Position of Impacted Maxillary Canines. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (May): 996-1000.

Geçmiş Deneyimler: Ortodonti tedavisi öncesinde en yaygın olarak birçok hastadan alınan radyografi, panoramik radyografidir. Sıkışmış üst çene köpekdişleri, ortodontistler tarafından tedavi edilen yaygın bir problemdir. Bu dişler için standart pozisyon belirleme tekniği, bitişik olarak alınan 2 adet periapikal radyografidir. Peki, sıkışmış üst çene köpekdişinin pozisyonuna tanı koyarken panoramik radyografi kullanmak mümkün olabilir mi? Amaç: Diş çukuru içerisinde sıkışmış üst çene köpekdişlerinin pozisyonlarını panoramik radyografiler kullanarak değerlendirmek.

Dizayn/Katılımcılar: 130 adet sıkışmış üst çene köpekdişine sahip 102 hastanın kayıtlarını kapsayan ve geçmişe yönelik olarak gerçekleştirilen değerlendirme.

Metot: Başlangıç olarak yazarlar, her bir vakaya ait panoramik radyografileri değerlendirmeye aldı. Radyografi üzerinde maksiler birinci azıdişlerinin diş çıkıntıları arasında yatay olarak çizgiler çekildi. Sonra, sıkışmış köpekdişlerine paralel şekilde çizgiler çizildi. Bu çizgilerin kesişme noktalarındaki açılar derece cinsinden ölçüldü. Vaka topluluğunda, 59 köpekdişi labial olarak, 71 köpekdişi de palatal olarak sıkışmıştı. Daha sonra yazarlar bu iki gruba ait bu açı konumlanmalarını, palatal ve labial sıkışmalara ait ortalama açı değerlerini karşılaştırdılar.

Araştırmanın Sonuçları: Genel olarak, labial yönde sıkışmış köpekdişleri daha dikey olarak, palatal yönde sıkışmış köpekdişleri de daha yatay olarak pozisyon almışlardı. Labial yönde sıkışmış maksiler köpekdişlerinin ortalama açı konumlanması75,1°, diğer palatal yönde sıkışmış maksiler köpekdişleri için bu ortalama değer 51,3° idi. Yazarlar, bu veriler üzerinde lojistik regresyon analizi gerçekleştirdiklerinde, >65° den büyük sıkışmalar 26,6 kat daha labial yönde sıkışma eğilimi gerçekleştirdiğini elde ettiler.

Sonuç: Panoramik radyografiler, sıkışmış maksiler köpekdişlerinin tam lokasyonunu belirlemede oldukça yardımcı olmaktadırlar ve ayrıca >65° den büyük açılanmalar daha çok labial yönde sıkışmış maksiler köpekdişleriyle ilişkilidir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmayı gerçekten çok beğendim. Maksiler köpekdişlerinin pozisyonunu belirlemedeki tanılarımı doğrulamak için her zaman periapikal radyografilerden yararlandım. Bugünlerde, dental volumetrik tomografiler daha da popüler hale gelmektedir ve bu tarayıcılar sayesinde sıkışmış maksiler köpekdişlerinin pozisyonlarının belirlenmesi, açıkçası çok kolay ve hızlı olmaktadır. Ancak, bu tarayıcı ile ilgili maliyet ve artan radyasyon seviyesi hâlâ bir tartışma konusu olmaktadır. Bu araştırmanın ortaya koyduğu üzere, oldukça isabetli bir şekilde, dişin dudaklar ve dile ilişkin lokasyonlarını saptamak üzere sıkışmış bir köpekdişinin açısal değerleri elde edilebilir.

Araştırmacı: Vicnent G. Kokich, Sr, DDS, MSD EMail: mmiloro@uic.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.