OrthoCAD vs İndirekt Ortodontik Braket Yerleştirimi -Hangisi Daha Başarılı?

Genel Bilgiler: Uygun braket pozisyonunun belirlenmesinde, braket yerleştirimi için kullanılan OrthoCAD sistemi bir indirekt metoda göre daha kesin ya da güvenilir sonuçlar ortaya koymamaktadır.

İncelenen Makale: Israel M, Kusnoto B, et al. A Comparison of Traditional and Computer-Aided Bracket Placement Methods. Angle Orthod 2011; 81 (September): 828-835.

Geçmiş Deneyimler: Birçok ortodontist ortodonti tedavilerini başlatırken braketleri direkt olarak dişlere bağlamaktadır; ancak, bazı hastalarda özellikle de yetişkinlerde optimal sonucu elde etmek için bir indirekt bağlama tercih edilebilmektedir. Diğer bir metot ise, bir bilgisayar kullanarak dişlerin nihai pozisyonlarının analiz edilmesidir ki bunun da kullanılması olasıdır. Bu tekniği geliştiren şirketin ismi ise OrthoCAD’ dir. Peki, OrthoCAD ile braketlerin pozisyonlandırılması bir indirekt bağlamadan daha iyi ve daha kesin sonuçlar sunmakta mıdır?

Amaç: Braketleri pozisyonlandırırken kullanılan indirekt ve OrthoCAD tekniklerinin karşılaştırılması.

Araştırma Dizaynı/Metotlar: Bu esasında bir laboratuar araştırması idi, burada 28 adet plastik diş maloklüze bir duruma getirildi. Bir alginat empresyon bu dişlerden elde edildi ve aynı maloklüzyona sahip 46 adet dental model yaratıldı. Bunlardan 24 tanesi farklı günlerde OrthoCAD’ e mail olarak gönderildi ve yapılan bu deneyden habersiz olmaları sağlandı. Geriye kalan 22 model de ortodontik kliniklere ve fakütelere gönderilerek bir indirekt bağ yerleştirimi gerçekleştirmeleri istendi. Daha sonra, tüm braket sistemleri fakültelerden, kliniklerden ve OrthoCAD’ den geri alındıktan sonra 46 dentoform dişin üzerine set edildi. Bu sırada, tüm braketler içerisine bir dikdörtgen braket yerleştirildi ve dişlerin yer aldığı arklar arasındaki ilişkiler incelendi. Bu ilişkiler Amerikan Ortodonti Kurulu’nun puanlama sistemindeki esaslara göre belirlendi.

Araştırmanın Sonuçları: Sonuçlara bakıldığında, braketlerin dişler üzerine tam doğru şekilde yerleştirilmesinde OrthoCAD sisteminin indirekt bağlama tekniğinden biraz daha az güvenilir olduğu görüldü. Buna ek olarak, aynı maloklüzyonun değerlendiriminde OrthoCAD sisteminin braketlerin pozisyonlandırılmasında güvenilirliğinin yine düşük olduğu belirlendi.

Sonuçlar: Ortodontik braketler yerleştirilirken kullanılabilecek OrthoCAD sistemi bir indirekt bağlama tekniğinin kullanılmasına oranla daha güvenilir sonuçlar üretmemektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu, oldukça ilgi çekici araştırmaya benziyor. Kişisel olarak ele aldığımda, tüm braketleri direkt olarak hastalarıma yerleştirmekteyim. Yine de bazı yetişkin vakalar için indirekt bağlamanın yararları olabileceğini söylemeliyim. Ayrıca, OrthoCAD’ in bu açıklamalar karşısında nasıl yanıtlar verebileceğini görebilmek de ilgi çekici olabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: bkusno1@uic.edu

Anahtar Kelimeler: Braket Yerleştirimi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.