Ciddi Kök Rezorbsiyonlarının Yaygınlığı Ektopik Maksiler Köpek Dişleri İle İlişkili Olmaktadır

Genel Bilgiler: Ektopik maksiler köpek dişlerinin %17,7’ sinde şiddetli kök rezorbsiyonları ile karşılaşılmıştır, daha sıklıkla ise bukkal köpek dişlerinde ve sürme için gerekli boşluğu tamamen kaybeden alanlarda meydana gelebilmektedir.

İncelenen Makale: Cernochva P, Krupa P, Iazkovicova-Holla L. Root Resorbtion Associated With Ectopically Erupting Maxillary Permanent Canines: A Computed Tomography Study. Eur J Orthod 2011; 33 (October): 483-491.

Geçmiş Deneyimler: Ectopik süren ve sıkışma gösteren köpek dişleri neredeyse sayısız komplikasyona neden olabilmektedir, ancak bunlardan en sıklıkla karşılaşılan ve en ciddi sorunları yaşatan komplikasyon komşu dişte gelişme gösteren kök rezorbsiyonudur.

Amaç: Sıkışan maksiler köpek dişlerinin hangi sıklıkla pulp kanalını etkileyerek ciddi kök rezorbisyonlarına neden olduğunu belirlemek.

Araştırma Dizaynı: Geçmişe yönelik gerçekleştirilen klinik araştırma.

Katılımcılar: Ektopik olarak süren ya da sıkışma gösteren maksiler köpek dişlerine sahip 255 Kafkasyalı hasta (159 bayan, 96 erkek, sırasıyla ortalama yaşam süresi 18,4 ve 16,8 yıl) araştırma kapsamında değerlendirildi. Bu hastaların %31’ i çift taraflı sıkışmaya sahipti, dolayısıyla toplamda 334 adet maksiler köpek dişi incelenmiş oldu.

Metotlar: Bir panoramik radyografiden yardım alınarak ektopik sürmelerin ve sıkışmaların başlangıç tanıları elde edildi, buna ek olarak spiral bilgisayarlı tomografi taramalar alındı. Bu görüntüler elde edildikten sonra, köpek dişlerinin pozisyonları, eğiklik ve açı durumları ve dental folikülün denişliği incelendi. Ayrıca, üst kesici dişlerinin dizilimi ve köpek dişinin sahip olabileceği alan kaydedildi. Son olarak da, komşu dişlerdeki kök rezorbsiyonunun miktarı ve tam lokasyonu ölçümlendi ve eğer pulpa kanalı etkilenmiş ise ciddi kök rezorbiyonuna sahip şeklinde sınıflandırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Sıkışmış köpek dişlerinin yaygınlığı bayan hastalarda neredeyse iki kat daha fazlaydı, ancak cinsiyet ve kök rezorbsiyonlarının meydana gelme olasılıkları arasında bir bağlantı saptanmadı. Şiddetli kök rezorbsiyonlarının genel olarak meydana gelme yüzdesi %17,7 olarak ölçüldü. Bu noktada en çok etkilenen dişin yanal kesici diş (%12,6), sonra birinci premolar diş (%4,8) sonrasında ise merkezdeki kesici diş (%2,1) olduğu belirlendi. Şiddetli kök rezorbsiyonları daha sıklıkla ise bukkal köpek dişlerinde ve sürme için gerekli boşluğu tamamen kaybeden alanlarda meydana gelmişti. Genişlemiş bir dental foliküle köpek dişlerinin %15’ inde rastlandı, ancak rezorbsiyon ile ilişkili herhangi bir risk artışının olmadığı ortaya kondu.

Sonuçlar: Ektopik olarak süren ve sıkışan köpek dişleri komşu dişte ciddi kök rezorbsiyonu oluşması üzerinde yüksek bir riske sahiptir (%17,7), dolayısıyla da bu tür durumların erken saptanması oldukça kritiktir.

Araştırmacının Yorumları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında bu verilerin ciddiye alınması gerektiği söylenmelidir zira sıkışmış köpek dişlerinin %17,7’ si pulpa kanalını etkileyerek komşu dişte kök rezorbsiyonlarına neden olmaktadır. Ancak, araştırmada ele alınan popülasyonun yaşının biraz büyük olduğunu söylemeliyim, dolayısıyla ortodontistlerin bu tür vakaları daha ciddi hale gelmeden teşhis ve tedavi edebileceği konusunda bir şansı olabileceği vurgulanabilir. Son olarak, araştırmada elde edilen bu bulgular mutlaka akılda tutulmalı ve hastalara tedavinin önemi ve gerekliliği açıklanırken bu bilgilere başvurulmalıdır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: pavlina.cernochova@fnusa.cz

Anahtar Kelimeler: Sıkışmış Köpek Dişleri, Kök Rezorbsiyonu, Dental Tomografi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.