Ortodonti Tedavisi Süresince Maksiler Kesici Dişler Üzerinde Beyaz Lekeli Lezyonların Sayısı Artmaktadır

Genel Bilgiler: Kapsamlı bir ortodonti tedavisine maruz kalan hastalarda, tedavi boyunca üst çene kesici dişlerindeki beyaz lekeli lezyonlar artış göstermektedir.

İncelenen Makale: Enaia M, Bock N, Ruf S. White-Spot Lesions During Multibracket Appliance Treatment: A Challenge for Clinical Excellence. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140 (July): e17-e24.

Geçmiş Deneyimler: Beyaz lekeli lezyonlar maksiler kesici dişler üzerinde ne derecede yaygın olmaktadır ve kapsamlı ortodonti tedavilerinden ne ölçüde etkilenmektedir? Ayrıca, bu lezyonlar tedavi sonrasında iyileşme eğiliminde midir?

Amaç: Çoklu braketli ortodonti apareylerini kapsayan tedaviler süresince ve sonrasında maksiler kesici dişler üzerinde oluşabilecek beyaz lekeli lezyonların yaygınlığını ve diğer niteliklerini ortaya koymak.

Katılımcılar: Kapsamlı bir ortodonti tedavisi gören 400 adet hasta araştırma kapsamında değerlendirildi.

Metotlar: Tedaviden önce tüm hastalar standart genel profilaktik talimatlar aldı. Beyaz lekeli lezyonlara ilişkin bir modifikasyon indeksi, tedaviden önce ve sonra ve de retensiyon sonrasında intraoral fotoğraflar üzerinden 4 maksiler kesici dişi değerlendirmek üzere kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Tedaviden önce, hastaların %32,3’ü beyaz lekeli lezyonlara sahipti, tedaviden sonra ise bu oran %73’lere yükseldi. Tedavi süresince, hastaların %60,9’unun beyaz lekeli lezyonlara sahip olduğu ve yalnızca %26’lık bir kısmın tüm süreç boyunca beyaz lekeli lezyonlardan uzak kaldığı görüldü. Bayan hastalar ile karşılaştırıldığında erkek hastaların daha ciddi lezyonlar gösterdiğine rastlandı. Beyaz lekeli lezyonlara sahip olan ve olmayan hastaların tedavi süreleri arasında herhangi bir farklılığa rastlanmadı. Ayrıca, beyaz lekeli lezyonlara sahip hastaların yaklaşık olarak üçte ikisi tedavi sonrasında hafif lezyonlara sahipti.

Sonuçlar: Geniş ve kapsamlı bir ortodonti tedavisi gören hastalarda beyaz lekeli lezyonlar ciddi bir problem olmayı sürdürmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bunun mükemmel bir araştırma olduğunu belirtmeliyim. Tedaviden önce ve sonra elde edilen beyaz lekeli lezyonların yüzdesi karşısında biraz şaşırdığımı söylemeliyim. Ayrıca şu da beni çok şaşırttı ki, beyaz lekeli lezyonlara sahip olan ve lezyon bulunmayan gruplar arasında tedavi uzunluğu açısından ciddi bir farklılığa rastlanmaması enteresandı.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD Email: sabine.ruf@dentist.med.uni-giessen.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.