Metal-Seramik kron

Önemli dişlerdeki PFM kronları uzun vadeli başarı oranına sahip.

 


Amaç: Tek üniteli PFM kronlarının 20 yıllık kullanımını ve başarı oranını değerlendirmek.

Yöntemler: Bu çalışmaya Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi diş hekimliği öğrencileri tarafından tek üniteli PFM kronu yerleştirilen hastalar dâhil edildi. Katılım için çağrılan bu hastaların %49' u klinik incelemeye geldi. Bunlar 100 tane tek üniteli PFM kronuna sahip 50 hastaydı, yani 28 tam kron, alçı ve çivi ile 40 tam kron ve 11 tane tek parçalı çivi kronu. Hastaların ortalama yaşı 59,6 ve ortalama takip süresi 18,8 yıldı. Kron içeren dişlerden 39’una prostetik tedaviden önce kanal tedavisi uygulanmıştı. Yapılan görüşmede, periyodontal durum, kron kenarlarında çürük veya restorasyon varlığı, kronun ve karşı dişlerin aşınması ve porselende meydana gelen hasar kaydedildi. Radyografik inceleme de yapıldı. Değerlendirme sürecinde değişiklik göstermeyen kronlar başarılı olarak kabul edildi. Dayanım ise incelemede uygun yerinde olan kron (yeniden bağlanan veya porselen kırıklarına sahip kronlar da dâhil olmak üzere) olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Tek üniteli PFM kronlarının 20 yılsonundaki başarısı ve dayanımı sırasıyla %75 ve %78 olarak tespit edildi. Kök kırılması (17 diş, %81), estetik sebepler (3 diş, %14) ve periyodontal sebepler (1 diş, %5) nedeniyle yirmi bir tane diş çekildi. Dört vakada kök kırılmasına sahip dişlere kron takılmasından önce endodontik tedavi yapılmıştı (%24) ve 8 vakada ise kron uygulamasından önce yeniden tedavi gerçekleştirilmişti (%47). Periodontal sond ile inceleme ile periyodontal yuvalarda (4 ila 6 mm) vakaların sırasıyla %25 ve %17’sinde kanama vardı. Kronların çoğunluğunun kenarları doku kretinde veya diş yuvası üzerinde konumlanmıştı. Vakaların %14’ünde kronlar kusurlu yerleştirilmişti. Diğer klinik bulgular ise çürük (%4), kron aşınması (%4) ve karşı dişlerin aşınması (%34) olarak tespit edildi. Dişlerin %11’inde periapikal patoloji görüldü ve %20’sinde kök kesimi gerçekleştirildi. Estetik sonuçtan %97 oranında memnun olan hastaların bildirdiği problemlerin acı (%11), soğuğa karşı hassaslık (%11), sıcağa karşı hassaslık (%4), kök hassasiyeti (%13) ve dişeti kanaması (%21) olduğu görüldü.

Sonuç: PFM kronlarının başarısızlığında, kanal tedavisi ve çivi olan dişlerdeki kök kırılmasının en çok görülen nedenler olduğu ortaya konmuştur. Uzun vadedeki başarıyı ve dayanım oranını iyileştirecek şekilde, önemli başka biyolojik veya teknik komplikasyon olmadığı görülmüştür.

Makale Bilgileri:

Yazar: Napankangas R, Raustia A

Makale adı: Twenty-Year Follow-up of Metal-Ceramic Single Crowns: A Retrospective Study

Kaynak: Int J Prosthodont 2008;21 (July-August): 307-311.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.